hanakin

Cire Perdue

KIVIKS KONSTHALL PRESENTERAR

Hanakin

”Mitt mål är att skapa en bro i tiden med mina metallobjekt, att skapa framtida arvegods som hör hemma i såväl dåtid, nutid och framtid.”

Jag skapar smycken och skulpturer i brons, silver och guld med en 6000-årig gjutteknik kallad Cire Perdue (Förlorat Vax), där varje vaxmodell och gjutform går förlorad i gjutprocessen och därför bara kan användas en gång, vilket skapar en naturlig variation i varje gjutet objekt. Det betyder att varje smycke har sina egna speciella karakteriseringar och avvikelser och inget är det andra helt likt.

Motiven är inspirerade av antika Grekiska och Romerska guldsmycken men en viss grad av abstraktion ger möjligheten för fantasin att läsa in sina egna tolkningar och symboler i mina motiv.

Genom att skapa alla smycken med traditionella tekniker och återanvända metaller så ökar jag medvetenheten och respekten för hantverk och framförallt den tid det tar att producera något av värde. Jag jobbar för att omdirigera allas våra begär av skönhet och materialistiska ting över till hantverk, som inte sätter press på jorden och klimatet i samma utsträckning som massproduktion gör. Det vi kan kalla naturliga material visar dessutom sin ålder med värdighet och de attraherar våra kroppar med sin sinnlighet.