Cire Perdue

KIVIKS KONSTHALL PRESENTERAR

Hanakin

Motiven är inspirerade av antika Grekiska och Romerska guldsmycken men en viss grad av abstraktion ger möjligheten för fantasin att läsa in sina egna tolkningar och symboler i mina motiv.

Mitt mål är att skapa en bro i tiden med mina metallobjekt, att skapa framtida arvegods som hör hemma i såväl dåtid, nutid och framtid.

Smyckeskonst

av Hanakin